Morgendienst | Ds. C. Alderliesten

09:30

26 juli 2020

Opw 798 – Houd vol
Opw 672 – Heerser over alle dingen
Welkom/ mededelingen – ouderling van dienst
Stil gebed
Votum/ zegengroet
Psalm 121
Psalm 134
Gebed
Bijbellezing – Johannes 21: 1-14; Heidelbergse Catechismus Zondag 50
Preek
Gebed – ouderling van dienst
Geloofsbelijdenis
Opw 542 – God van trouw
Opw 354 – Glorie aan God
Zegen