Morgendienst | Ds. van der Linden

09:30

12 juli 2020

Opwekking 462: “Aan uw voeten Heer”
Opwekking 70: “Jezus leeft in eeuwigheid”
Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst
Even voorstellen
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 68: 7
Psalm 73: 9 en 10:
Gods wil voor ons leven
Opwekking 125, Heer, ik kom tot U
Gebed door predikant
Schriftlezing – door gemeentelid 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11
Lied 758:1, 2, 3 LB, Bij ’t steken der bazuinen
Preek: Bemoedig elkaar
Gebed – door Ouderling van Dienst
(ruimte voor persoonlijke getuigenis mocht die er zijn)
Opwekking 585, Er is een dag
Gezang 769:1, 6 LB, Eens als de bazuinen klinken
Zegen
Collecte