Morgendienst | Ds. van der Linden

09:30

5 juli 2020

Opwekking 771
Psalm 100
– Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst
– Votum en groet
Gezang 434
– Gebed – predikant
– Schriftlezing – door gemeentelid
Handelingen 18:1-4 en Hand. 18: 18-28
– Zingen Psalm 87:1,2,3,4 DNP
– Preek: Groeien in Jezus Christus
– Zingen Liedboek 1973 Gezang 252:1,2,3,4 (Wat zijn de goede vruchten)
– Dankgebed en voorbede door Ouderling van dienst
Opwekking 785
– Zegen
– collecte bij de uitgang

  • Agenda