Morgendienst | Ds. van der Linden

09:30

5 juli 2020

- Opwekking 771
- Psalm 100
- Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst
- Votum en groet
- Gezang 434
- Gebed – predikant
- Schriftlezing – door gemeentelid
Handelingen 18:1-4 en Hand. 18: 18-28
- Zingen Psalm 87:1,2,3,4 DNP
- Preek: Groeien in Jezus Christus
- Zingen Liedboek 1973 Gezang 252:1,2,3,4 (Wat zijn de goede vruchten)
- Dankgebed en voorbede door Ouderling van dienst
- Opwekking 785
- Zegen
- collecte bij de uitgang