Morgendienst |Ds. M. Oppenhuizen

09:30

21 juni 2020

Liturgie zondagmorgen 21.06.2020
Voorganger: Ds. M. Oppenhuizen
Aanvang: 09:30 uur

Opwekking no. 407
Gezang 864 vers 1 en 5
Welkom in Gods huis
Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst
Votum en groet
Zingen psalm 119 vers 1 en 88
Gebed
Weerklank no. 99 vers 1, 2, 4 en 6
Schriftlezing: Jesaja 66 vers 5 – 14
Preek
Dankgebed en voorbede door Ouderling van dienst
Gezang 442
Psalm 73 vers 9 en 10
Zegen