Morgendienst |Leesdienst | Broeder Chris Smits

09:30

13 augustus 2017

Welkom
Psalm 136: 1, 2, 3, 18, 21 GK: Looft de Heer
Votum en groet
Gezang 161: 1, 3 en 4 GK: Heer U bent mijn leven0
Woorden voor ons hart
Psalm 125: 1, 2, 3 en 4 GK: Wie op de Here God vertrouwen
Gebed
Schriftlezing 2 Corinthiërs 3
Preek
Opwekking 488: Heer ik kom tot U
Voorbede en dankgebed
Mededelingen
Collecte
Gezang 99 GK: U zij de glorie, opgestane Heer
Zegen
Amenlied