Morgendienst |Broeder D. van Wijnen

09:30

6 augustus 2017

Psalm 96:1 en 3 (Gereformeerd Kerkboek)
Votum en zegen
Psalm 84, Psalmen voor Nu : Wat hou ik van uw huis
Gebed
Schriftlezing 1: Johannes 1:1-18
Schriftlezing 2: Openbaring 21:1-4
Lied 114:1 en 3
Prediking
Lied 125:1, 3 en 5
Wetslezing
Psalm 119:62 en 63 (Gereformeerd Kerkboek)
Voorbede door de ouderling van dienst
Collecte
Slotlied: Ik zal er zijn van Sela
Slotzegen