Morgendienst |Ds. B. van der Meulen |verkiezingen ambtsdragers

09:30

8 maart 2020

Welkom en mededelingen
Voorzang LB 405:1,2,3,4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
Stil gebed, Votum, groet
Zingen Ps.42:5,6,7
Kindermoment
Filmpje kinderclubproject tbv MAF
Kinderlied
Geboden
Zingen Opwekking 614 Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Gebed
Schriftlezing Lucas 23:44-56
Zingen Ps.38:7,10,12
Preek Lucas 23:49
I Christus gaat de eenzaamheid in.
II Christus neemt onze eenzaamheid weg.
Zingen LB 576b:4,5,6,7 Houdt Gij mij in uw hoede
Gebed
Collecte
Zingen LB 343:1,2,3,4 Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt
Zegen (gezongen amen)