Morgendienst |Ds. M. Oppenhuizen

09:30

1 maart 2020

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Openingslied psalm 119 vers 1 en 6
Stil gebed, votum en groet
Zingen gezang 538 vers 1 t/m 4 (LB)
Kindermoment
Verootmoediging, woord van vergeving
Leven uit vergeving: zingen Schriftberijming no. 23 (melodie gez. 902)
Gebed
Schriftlezing: Johannes 12 vers 20 – 36
Zingen psalm 138 vers 2 en 4
Preek over Johannes 12 vers 31 en 32, thema: ‘Maar Jézus heeft álle macht!’
Zingen Opwekkingsliederen no. 687
Gebed door de ouderling van dienst
Collecte, collectelied: gezang 343 (LB)
Zingen gezang 723 vers 1 (LB)
Zegen, gezongen ‘amen’.