Morgendienst |Ds. J. Jongsma

09:30

23 februari 2020

Welkom en mededelingen kerkenraden
Openingslied: GKB 111 Jezus leeft in eeuwigheid…..
Votum en groet
Zingen: Psalm 149:1 Halleluja! Gij, volk des Heren…..
Tien woorden
Zingen: Psalm 33: 6 en 8
Gebed
Lezen: Mattheus 25:1-13
Zingen: Liedboek 2013 gez. 751: 3, 4 en 5 Wie waakt er als een trouwe knecht…
Preek: Controleer je oliepeil!
Zingen: Opwekking 585 Er is een dag….
Gebed
Collecte
Zingen: ELB 413:1,2,3 en 4 Lichtstad met uw paarlen poorten…..
Zegen 3x amen