Morgendienst |Ds. H. van Eeken

09:30

16 februari 2020

Welkom Ouderling van dienst
Zingen LB 93:1,3,4
De Heer is koning, Hij regeert altijd
Voorstellen predikant
Stil gebed
Votum en groet
Zingen LB 107:1,12,13,15
Gods goedheid houdt ons staande
Kindermoment
Gebed om opening van het Woord
Gods wil voor ons leven
Zingen Opwekking 767 
Schriftlezing Matteüs 8:18-27
Zingen LB 531:1,3
Jezus die langs het water liep
Verkondiging
Zingen Psalm 68 The Psalm Project
of
LB 4:3
Ik kan gaan slapen zonder zorgen
Voorbede en dankzegging Door ouderling
Inzameling van gaven
Zingen LB 416 :1-4
Ga met God en Hij zal bij je zijn
Zegen
Amen Gezongen

  • Agenda