Morgendienst | Student J. de Kok

09:30

9 februari 2020

Welkom door de ouderling van dienst
Openingslied LB Psalm 122:1,2
Gemeente groeten, mezelf voorstellen, stil gebed, votum en groet
Zingen Sela – Jezus leidt Zijn Kerk
Kindermoment
Lezen de woorden van Gods verbond
Zingen LB Psalm 32:2,4
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 10:32-39, 12:1-3
Zingen LB 835, 1, 3, 4
Verkondiging
Zingen Opwekking 687 (Heer wijs mij Uw weg)
Gebed door de ouderling van dienst
Collecte
Zingen LB 801:1, 6
Zegen, Amen wordt gezongen