Morgendienst |Hulpverleningszondag |Ds. G. Vos

09:30

2 februari 2020

Welkom en mededelingen.
Welkom door ouderling van dienst.
Zingen. DNB Psalm 146 vers 1 en 2
Predikant stelt zichzelf voor.
Stil gebed, groet en amen door de voorganger.
Kindermoment. Kinderlied.
Beloften en geboden.
Psalm GKB 242 vers 1 en 2 Ach wat moet ik toch beginnen.
Gebed om de heilige Geest.
Schriftlezingen: Johannes 9. 1-14.
Zingen.NLB 534 vers 1 en 2. Hij die blinden weer liet zien.
Schriftlezing: Johannes 9 : vers 15- 41
Psalm NB Psalm 146 vers 4 en 5
Powerpoint. Tijdens preek.
Verkondiging. De crisis van een mens.
Zingen. LVK 534 vers 3 en 4. Hij die armen voedsel gaf.
Voorbedegebed.
Inzameling van de gaven.
Zingen. Hemelhoog. 703 vers 1,2 en 3. Ik was hongerig.
Zegen.
Amen. Vierstemmig. GKB 182e.