Morgendienst |Ds. D.J. Steensma

09:30

26 januari 2020

Welkom en mededelingen
Psalm 92: 1 en 2 (Waarlijk, dit is rechtvaardig…)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 92: 3
Kindermoment
Kinderlied: Kinderopwekking 100 ..sta eens even op
Lezing van de wet
Psalm 119: 34 (In eeuwigheid bestaat uw woord, uw kracht)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing Marcus 10, 46-52
Psalm 146: 4 en 5 (Aan wie hongert …)
Preek
Thema: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ (Mar.10,51)
Lied 146C: 1, 6 en 7 (Alles wat adem heeft …)
Dankgebed en voorbeden
Lied 909: 1, 2 en 3 (Wat God doet …)
Zegen
(gezongen amen)

  • Agenda