Morgendienst | Ds. H. Meerveld

09:30

31 december 2017

Welkom
Voorzang: Opw 462 (Aan uw voeten Heer)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw 369 (Door uw genade Vader)
(aansluitend) Gebed: Opw 436 (Onze Vader)
Kinderen naar kinderclub
Lezen: Matteüs 2: 1-12
Zingen: Opw 689 (Spreek o Heer door uw heilig woord)
Lezen: Matteüs 2: 13-23
Preek over Matteüs 2:13-23
Zingen: Opw 575 (Jezus alleen)
Onderwijs voor het leven
Zingen: Opw 488 (De kracht van uw liefde)
Gebed (door ouderling)
Mededelingen
Collecte
Zingen: Opw 733 (tienduizend redenen)
Zegen