Morgendienst |Ds. B. van der Meulen

09:30

12 januari 2020

Welkom en mededelingen
Voorzang LB 518:1,2,3 Hoe helder staat de morgenster
Stil gebed, Votum, groet
Zingen Ps.9:1,5,9
Kindermoment
Geboden
Zingen Opwekking 125 Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Gebed
Schriftlezing Mattheus 7:21-8:4
Zingen Ps.130:1,2,4
Preek Mattheus 8:2-4
Zingen LB 802:1,2,3,4,5,6 Door de wereld gaat een woord
Gebed
Collecte
Zingen LB 416:1,2,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen (gezongen amen)