Morgendienst |Ds. B. van der Meulen

09:30

24 november 2019

Welkom en mededelingen
Voorzang LB 413:1,2,3
Stil gebed, Votum, groet
Zingen LB 84a (Wat hou ik van uw huis, Opwekking 715))
óf (als dit niet lukt dan Ps.84:6)
Kindermoment
Geboden
Zingen LB 885 Groot is uw trouw, o Heer
Gebed
Schriftlezing: Genesis 5 (HSV)
Zingen Ps.56:3,4
Preek Genesis 5:29 “Deze zal ons troosten”
Zingen LB 753:1,2,3,4,5,6 Er is een land van louter licht
Gedachtenis der ontslapenen
EL 413
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi
óf LB 726:1,4,5,6 Hoor, een heilig koor van stemmen)
Zegen (gezongen amen)