Morgendienst |Ds. S.M. Both

09:30

17 november 2019

Mededelingen door ouderling van dienst
Openingslied: Lied 898a: 1 en 2 (LB)
Stil gebed en aansluitend votum
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 (LB)
Lezen van de wet
Zingen: Ps. 81: 7, 8 en 9 (LB)
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 13: 1-12 (Herziene Statenvertaling)
Zingen: Gezang 96: 1, 4 en 7 (LvdK)
Verkondiging
Zingen: Ps. 27: 1 en 2 (LB)
Voorbedegebed door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 675: 1 en 2
Zegenbede