Morgendienst |Ds. H.J. Siegers

09:30

29 december 2019

Dia5

Bekijk hier het filmpje bij het kindermoment

Welkom
Zingen Opwek. 277 – Machtig God sterke rots
Stil gebed
Votum + groet
Zingen GKB Ps. 98:3,4 – Laat voor de HEER uw psalmen horen
Kindmoment
Gebed om Gods Geest
Zingen GKB Gez. 75:1,2,3,5,6 – Nu gaan de bloemen nog dood
In beurtzang
Refrein: allen
Vers 1 man; 2 vrouw; 3 man; 5 vrouw;
6 allen.
Lezen Jesaja 62
Zingen LvdK Gez. 296 – Ik kom met haast, roept Jezus’ stem
Verkondiging vanuit Jes. 62:6,7: Komt er nog wat van?
Zingen Opwek. 818 – Op die dag, in de hemel
Lezen Gods norm
Zingen LB 670:3,5 – Ontsteek een licht in ons verstand
Voorbedengebed (ouderling)
Collecte
Zingen LB 441:7,10 – Waarom u zorgen maken
Zegen

 

  • Agenda