Morgendienst |Ds. J.J. Poutsma

09:30

3 november 2019

Aanvangslied: Opwekking 366
Votum en groet
Ps 98 de nieuwe psalmberijming
Kinderlied: Opwekking Kids 158
Tien Woorden
Opwekking 509
Gebed
Deuteronomium 6:10-19
Mattheus 4:1-11 (is ook tekst)
LB 539
Preek
Thema:
Tegen de vuile oorlog van de duivel voert Jezus de schone oorlog van zijn Vader
1. Hij ondergaat de vuile oorlog
LB 538
2. Hij wint in de schone oorlog.
Schriftberijmingen (CGK bundeltje) 25
Dankgebed
Collecte
LB 939
Zegen
Amen = LB 425