Morgendienst |Remco de Jong

09:30

20 oktober 2019

Welkom en afkondigingen (worden verzorgd)
Ps. 95:1
Stil gebed en votum
Gez. 8:1 en 2 ‘Gij hemel en aarde’
Lezing van de Tien Geboden
Ps. 119: 12
Kinderen gaan naar de kinderclub
Schriftlezing Hebr. 11: 8-26 HSV
Gebed
Inzameling van gaven en zingen Ps. 1: 1 en 2
Verkondiging
Ps. 34: 5 en 7
Voorbedegebed en dankzegging
Gez. 15: 1 en 3
Zegenbede (gezongen beaamd)