Morgendienst |Ds. Hans Burger

09:30

13 oktober 2019

Openingslied: GKB2017 Gez 163 Dit huis een herberg onderweg Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Kom Heilige Geest
Gebed
Lezen: Psalm 25
Preek over Psalm 25
Zingen: GKB Ps 25,4.5.7
Als wetslezing: Ef 4,21b (Door Jezus wordt duidelijk…) tot 32
Zingen: GKB Ps 25,2.10
Gebed
Collecte
Zingen LB2013 413 Grote God wij loven u
Zegen

  • Agenda