Morgendienst |Israëlzondag |Ds. Bart Visser

09:30

6 oktober 2019

Welkom en mededelingen
Psalm 105: 1, 2, 3, 4 en 18 (Lvk)
Stil moment
Woord van vertrouwen en groet namens God
Opwekking 623 (Laat het huis gevuld zijn)
Gebed om de Heilige Geest
Woorden van God voor ons leven
Zingen Psalm 81: 1, 3 en 8 (GK)
Kinderen naar de kinderclub –
Schriftlezing Ezechiël 37: 1 – 14
Psalm 79: 3 en 5 (GK)
Verkondiging:
Gezang 114: 1, 2 en 3 (LvK)
Dankgebed en voorbede (door ouderling van dienst)
Collecte
Opwekking 770 (Ik zal er zijn) (staande)
Zegen
3x amen