Morgendienst |Ds. Bart Visser

09:30

1 september 2019

Welkom – mededelingen
Zingen opwekking 136, “Abba, Vader”
Zingen Opwekking 623, “Laat het huis gevuld zijn”
Stil moment
Votum en Groet
Zingen – Opwekking 123: Groot is Uw trouw, O Heer
Woorden voor onderweg
Zingen Opwekking 717: Stil, mijn ziel, wees stil
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing 1 Johannes 2: 12 – 14
Overdenking
Zingen
• Opwekking 798 – Houd vol!
• Opwekking 194 – U maakt ons één
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen Opwekking 807 ‘God van licht’
Zegen
3x amen

  • Agenda