Morgendienst |Ds. R.W.J. Soeters

09:30

25 augustus 2019

Welkom en mededelingen
zingen: lied 180 Opw
Persoonlijk gebed, votum en groet
zingen: Breng ons samen (Sela)
Gods leefregels
zingen: Psalm 139: 1,4,14 (LB)
Gebed om de opening van Gods Woord
(Kinderen naar de kinderclub)
Schriftlezing: Psalm 20 en Mattheus 22 : 1-14 nbv
zingen: Psalm 20 : 1,4(LB)
Verkondiging Het feestmaal
zingen: lied 302 LB
Dankzegging en voorbeden (ovd)
Collecten
zingen: Psalm 150: 1 LB
Zegen
zingen: Amen (gez.182e GK)