Morgendienst |Br. Dingeman van Wijnen

09:30

4 augustus 2019

Voorzang: GKB 148 vers 1-5, Zie de zon, zie de maan
Stil gebed
Zingen: LB 705:1-4 (Ere zij aan God de Vader)
Gebed
Kinderen naar tafel
Inleiding op de Schriftlezing
Schriftlezing: Genesis 16.
Zingen LB (Psalm) 90:1 en 2
Preek
Zingen Opw. 672 (Heerser over…)
Levensregels Gal.2:15-21
Zingen GKB Gez.140:2 en 3 (Alzo lief…)
Gebed
Collecte
Zingen Opw.428 (Amazing grace, Genade, zo…)