Morgendienst |Ds. Mark Veurink en ds. Ruiter | Eenwordingsdienst

09:30

27 november 2016

Welkom
Adventskaars
Zingen: LvK Psalm 25 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Gebed van verootmoediging
Zingen: Opwekking 717
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Jesaja 2 : 1 – 5
Zingen: GKB Psalm 122 : 1 en 3
Overdenking 1: Hans Ruiter
Zingen: LvK Gezang 23 : 1, 2 en 3
Overdenking 2: Mark Veurink
Zingen: ‘Fullness of Grace’ (1 en 2 solo, 3 samenzang)
Kinderen terug
Wetslezing: Romeinen 13 : 8 – 14
Zingen: LvK Gezang 126 : 1 en 2
Indragen avondmaalsstellen
Zingen: GKB Psalm 133 : 1, 2 en 3
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Gezang 314 : 1, 3 en 4
Zegen