Morgendienst |Br. Otto Jelsma

09:30

28 juli 2019

Welkom & mededelingen
GKB 168 k’stel mijn VERTROUWEN’ in canon = Votum (vertrouwen)
Zegen & amen
Zingen Ps.33:1 en 6 (NPB)
Gebed
Inleiding preek
Bijbellezing Gen15
Zingen Ps.105:1.4.5 (Gods verbond Ad de Bruijne: ‘vandaag zeg je ‘relatie’)
Preek
Lezen: Hebr.6, 13-20
Zingen GKB 145:1-4 (Heer, onze God, kijk ik naar de hemel)
Wet
Zingen Opw.430 (Heer ik prijs)
Gebed
Zingen Opw.44 Geprezen zij de Heer
Zegen & amen