Morgendienst |Br. Vincent van Leijen

09:30

21 juli 2019

Welkom & mededelingen
Openingslied: Opw 510 (Dit is mijn verlangen)
Stil gebed
Votum & zegengroet
Lofprijzing: Opw 616 (Houd me dicht bij U)
Gebed
Kinderclub
Lezen: Gen.14
Ps.15:1 en 4 (Heer wie mag wonen in Uw tent)
Preek
Opw 369 (Door Uw genade Vader)
Levensregels 1 Pt.1,17-2,5
Opw 582 (Jezus, alles geef ik U)
Gebed (door ouderling van dienst)
Collecte
Opwekking 710 (Zegen ons)
Zegen
Gezongen Amen: LvdK 456:3 (Amen amen amen)