Morgendienst |Ds R.W.J. Soeters

09:30

14 juli 2019

Welkom en mededelingen
Zingen: lied 797 (Opw)
Persoonlijk gebed, votum en groet
Zingen: lied 747 : 1,2,3,8 (LB)
Gods leefregels
Zingen: lied 520 (Opw)
Gebed om de opening van Gods Woord
(Kinderen naar de kinderclub)
Schriftlezing: Handelingen 9: 32-43
Zingen: Psalm 146: 1,3,5 (LB)
Verkondiging Het getuigenis van Dorcas
Zingen: lied 397: 2,3 (Weerklank)
Dankzegging en voorbeden (ovd)
Collecten
Zingen: gezang 437 : 1,2,3 (LvdK)
Zegen
Zingen : Amen (gez.182e GK)