Morgendienst |Ds. Hans Burger | Doopdienst Jelle Jacob Hagg

09:30

7 juli 2019

Openingslied Ps 103,1.2 De nieuwe Psalmberijming
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Ps 103,3.4 De nieuwe Psalmberijming
Gebed
Zingen: Opw 689 Spreek o Heer – kan op orgel
Kinderclub
Lezen: Johannes 15,1-17
>>>> PREEK <<<<
Zingen: OLB Gez 78 Laat ‘m in u blijven, groeien, bloeien
Kinderen terug
Wetslezing: 1 Johannes 4,11-21
Zingen: Sela – Jezus’ liefde voor mij –
Op weg naar de doop
Zingen: Sela – dooplied = Hemelhoog 502
Doop
Zingen: Ps 105,5
Gebed
Collecte
Zingen: Opw 575 Jezus alleen
Zegen

  • Agenda