Morgendienst |Broeder Dingeman van Wijnen

09:30

30 juni 2019

Voorzang: Opw 369 Door uw genade vader
Votum & zegen
Openingslied: LB 221:1 en 3, Zo vriendelijk en veilig als het licht.
Lezing van de wet
LB (Psalm) 119:2 en 3
Gebed
Kinderen naar kinderclub
Bijbellezing heel Genesis 13
LB (Ps) 116: 1.2.4 (psalm met als thema de moeiten/ vragen tegenover vreugde bij de Heer)
Preek ‘Anders kijken, meer zien’
Antwoordlied: LB 803:1 en 6, Uit Oer is hij getogen.
Kinderen eventueel terug
Collecte
Geloofdbelijdenis zingen: LB 340b, Ik geloof in God de Vader.
Voorlezen van het gedicht Zonder liefde ben je nergens, LB blz. 1302
Slotlied LB 413: 1, 2 en 3, Grote God, wij loven U
Zegen