Morgendienst |Zr. Hinke Pietersma

09:30

23 juni 2019

Welkom & mededelingen
Zingen: Opwekking 277 Machtig God, Sterke Rots
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen tot dankbaarheid
De wet van de Geest, Romeinen 8: 1-2 en 10-17.
Zingen: Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder
Zingen: Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God
Gebed
Kinderdienst
Bijbellezing Genesis 12:1-9
Zingen: NLB 913 Wat de toekomst brenge moge
Preek
Kort gebed
Zingen: NLB 886 Abba, Vader U alleen
Zingen: Opwekking 488 De kracht van Uw Liefde
Dankgebed & voorbede
Collecte
Zingen: Johannes de Heer 965 Heer uw licht en uw liefde schijnen
Zegen
3x amen