Morgendienst |Heilig Avondmaal | Ds. G. Vos

09:30

16 juni 2019

Welkom. Afkondigingen. Ouderling van dienst.
Openingslied. GKB. 218. 1,2.
Stil gebed.
Votum.
Groet.
Zingen: GKB. Psalm 67: 1,2.
Beloften en geboden van het nieuwe verbond..
Genadeverkondiging. 1 Joh. 5: 1-5. Ezechiël 36: 26,27.
Zingen. Hemelhoog 229. Heilige geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Gebed. Daarna gaan de kinderen naar de kinderclub.
Schriftlezing. Handelingen 2: 1-5. Efeze 5: 1-21. HSV.
Zingen: GKB. Psalm 67: 3.
Preek. Efeze 2: 18. Zeilen in de wind.
Zingen. GKB 218: 3.
Lezing van het formulier. CGK 2010 formulier 2.
Zingen. GKB 218: 4.
Dienst van de tafel.
Lofprijzing.
LVK 259: 1,2. Halleluja! Lof zij het lam.
Dankgebed en voorbede..
Zingen: LVK psalm 118: 9 en 10.
Zegen.
Amen door de gemeente.