Morgendienst | Wezenzondag | Ds. P. Hogenbirk

09:30

2 juni 2019

Begroeting
Intochtslied: Gz. 235: 1 en 2 – LvdK (In bidden en in smeken, ..)
Inkeer in stilte,
Woord van toewijding en Groet van God.
Zingen: Ld. 27: 1 en 2 – LB (Mijn licht, mijn heil is Hij…)
Gebed van verootmoediging
Zingen: Ld. 27: 5 en 6 – LB (Laat mij toch nimmermeer …)
Gebod ter bemoediging
Zingen: Gz. 103: 3, 5 en 6 – GKB (O, Schepper, Geest, woon in uw kerk)
Kinderen naar de Kindernevendienst
Gebed om Woord en Geest.
Lezing: Handelingen 1: 12-14 en Lucas 11: 1-13 NBV
Zingen: Ld. 25: 6 en 7 – LB (Wie heeft lust de Heer te vrezen)
Verkondiging over – Lucas 11: 13 NBV
Thema: “Afwachten of verlangen?”
Zingen: Ld. 360: 1, 2 en 4 – LB (Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer)
Kindermoment –
Gebeden
Collecten
Kinderen terug uit de Kindernevendienst
Zingen: Gz. 48: 3 en 9 – LvK (Uw Koninklijke heerschappij…)
Zegen
Zingen: Gz. 182e – GKB