Morgendienst |Pasen |Br. Chris Smits

09:30

21 april 2019

Kerkenraad komt binnen en draagt de paaskaars met zich mee.
Aansteken paarskaars
Chris zegt: “Halleluja! Christus is opgestaan!”
Gemeente zegt: “Ja, Hij is waarlijk opgestaan!”
Zingen GKB 95:”Daar juicht een toon, daar klinkt een stem” 1,2,3,4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen GKB 111: “Jezus leeft in eeuwigheid”
Jezus gebod voor ons
Liedboek voor de Kerken 221: 1, 2 “Wees gegroet, gij eerstelingen der dagen”
Opwekking 176 “U bent mijn Schuilplaats”
Gebed
Schriflezing: Johannes 20: 1 -18
Kindermoment door Harmke:
Harmke en Jacoba hebben een paasstuk gemaakt: Resurrection Garden met Steen.
Zingen Elly en Rikkert: “Hij Leeft”
Preek: “Pasen met Maria en Tom. Tuinmannen en vrouwen in Gods Koninkrijk”
Zingen Opwekking 354: Glorie aan God
Quiz
Opwekking Kids 241: “Van A tot Z”
Mededelingen
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen GKB 99: “U zij de glorie”: 1, 2 en 3
Zegen
Amenlied

  • Agenda