Morgendienst |Ds. D.J.K.G. Ruiter

09:30

30 oktober 2016

Zingen: Zacheus (Alles wordt nieuw I, 24 = ELB 431 = NLB 186)
Groet etc.
GK  ps 130
Gebed
Gebod van God
LbK  Ps 32: 1.2
Genesis 12: 1-9
LbK Lied 3: 1.2.3
Lukas 19: 1-10
LbK  Lied 3: 4.5.6
Preek
LbK  Lied 47
Gebeden
LbK  Ps 76: 1.6.7
Zegen
LbK  Lied 456: 3