Morgendienst |Br. Dingeman van Wijnen

09:30

5 mei 2019

Welkom en mededelingen
NLB 868 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere 1-5
Votum en zegengroet
NLB 317 Grote God gij hebt het zwijgen 1-3
Wet NLB 311 Wij kiezen voor de vrijheid, 1V, 2M 3A, 4V, 5M, 6A, 7V, 8M, 9A, 10A
Gebed van verootmoediging en voor de opening van het woord
Kinderen naar kinderclub
Lezen: Galaten 5: 13-6: 5
NLB (Psalm) 67:3
Tekst: Galaten 5: 13
Preek
NLB 841 Wat zijn de goede vruchten 1-4
Kinderen komen terug
Gebed door de ouderling van dienst
Collecte
NLB 704 Dankt dankt nu allen God 1-3
Zegen.