Morgendienst |Barmhartigheidszondag |Ds. G. Drayer

09:30

28 april 2019

Mededelingen en welkom
lied: Ps 15: 1. 2 & 3 NPB
Stil gebed
Votum en groet
lied: Ps 86: 1 & 2
luisteren Gods regels voor ons samenleven
lied: Ps 27: 6 & 7
Gebeden bij de Schriften
Schriftlezing: Opb 3,1-6
lied: Ps 6: 1 & 2 NPB
Preek over Opb 3,1-6
lied: Gez 675: 1 & 2
Dienst der gebeden
lied: Gez. 655: 1 & 4
Zegen.