Morgendienst |Ds. G. Drayer

09:30

14 april 2019

Mededelingen en welkom
lied: Gez 130a: 1. 2 en 3 (LB, Uit angst en nood)
Votum en groet
lied: Gez 181: 1. 2 en 3 (LvdK, Noem de overtreding mij die Gij begaan hebt)
Lezing van de Tien woorden van Gods wet
lied: Ps 40: 2 en 3 NPB, Gelukkig is hij die van U, HEER, houdt,
Gebed om Gods Geest, bij het openen van de Schriften –
Schriftlezing: Lc 23:24-32
lied: Ps 22: 1. 3 & 4 (NPB, Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?)
Prediking over Lc 23:26
lied: Gez 560: 1. 2 & 3, (LB Hij ging de weg zo eenzaam)
Dienst der gebeden
Dienst der offeranden
lied: Gez 562: 2 & 3 (LB, Hoe sloeg ik ooit uw woorden)
Zegen.