Morgendienst |Ds. A. Haak

09:30

7 april 2019

Ps.146:1,8
Stil gebed
Votum/Groet
Gezang 132: 1,4,5,6 (dank U voor deze nieuwe morgen)
Wet
LB 413: 1,2,3 (Grote God, wij loven U)
Gebed
Kinderen naar kinderclub
Lezen: Luc.19:28-44
Gezang 40: 1,2,3,4 (welkom, welkom, koning Jezus)
T: Luc19:38
Preek
Ps118: 1,5,9
Kinderen terug uit kinderclub
Gebed(voorbede ouderling)
GKB Gez.145: 1,3,4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Zegen

  • Agenda