Morgendienst |Dr. H. Burger | Aansluitend verkiezingen ambtsdragers

09:30

31 maart 2019

Stil gebed
Votum
Groet
Zingen: Psalm 62,1.3.4 (uit de nieuwe psalmberijming)
Gebed
Schriftlezing: Galaten 2
Zingen: Opw 689 Spreek o Heer
Kindmoment
Preek over Galaten 2,20
Zingen: Opw 575 Jezus alleen
Als wetslezing: Galaten 5,13-26
Zingen GKB Gez 164 in canon
Gebed
Collecte
Zingen GKB Gez 162,1.3.4
Zegen