Morgendienst |Br. Albert Kok

09:30

24 maart 2019

Mededelingen OVD
Voorzang: Opwekking 407: Hoe groot zijt Gij
Votum en groet
Psalm 121: 1-2-4
Wetslezing
NLB 221
Gebed
Kinderen gaan naar de kinderclub
Schriftlezing Matteus 11: 28-30 en Romeinen 8: 31-39
NLB 62: 1-4
Preek (n.a.v. psalm 131)
NLB 131
Kinderen komen terug van de kinderclub
Dankgebed Ouderling van Dienst
Collecte
Slotzang: Opwekking 520 Wees mij verlangen, o Heer van mij hart
Zegen
Gezongen Amen