Morgendienst |Br. Dingeman van Wijnen

09:30

17 maart 2019

Voorzang Gez. 158 Geref. Kerkboek Als een hert dat verlangt naar water
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Psalm 19:1 De hemel roemt de Heer (NLB 19)
Gebed
Kinderen naar kinderclub
Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14
NLB 534:1-4 Hij die de blinden weer liet zien
Preek over Rom 6,11
Zingen NLB 441:1-4 Hoe zal ik u ontvangen
Kinderen terug
Als wetslezing Rom 12, 1-2 en 9-21
Zingen Gez 125, 2 en 4 Geref. Kerkboek Niemand is waard uw gast te mogen zijn
Voorbedegebed door ouderling van dienst
Collecte
Zingen Psalm 146,1-5 Zing mijn ziel voor God uw Here (NLB 146)
Zegen + gezongen amen