Morgendienst |Ds. Hans Burger

09:30

23 oktober 2016

Voorzang Levensliederen Ps 16,1.2
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen GK Ps 19,3.4
Gebed
Kinderen naar kinderclub
Schriftlezing: 1 Tess 5
Zingen: Hemelhoog 373 Grote God, zie ons verlegen, vers 1 en 3
Preek over 1 Tess 5,23
Kort gebed?
Zingen:
– Opw 427 Maak mij rein voor u
– Opw 582 Jezus alles geef ik u /
Kinderlied: Op de wolken (Elly en Rikkert)
Als wetslezing: 1 Tess 4,1-8
Zingen: Hemelhoog 715 (melodie LB 463; lied bij 1 Tess 4)
Voorbedegebed (door ouderling van dienst)
Collecte
Zingen: GK Gez 118,1.3
Zegen

  • Agenda