Morgendienst |Heilig Avondmaal | Ds. H. Siegers

09:30

10 maart 2019

Welkom
Zingen LB Gez. 968:1,2 – De ware kerk des Heren
Stil gebed
Votum + groet
Zingen Ps. 65:1,2 – De stilte zingt u toe
Schuldbelijdenis
Zingen GKB Gez. 154:1 – Ach wat moet ik toch beginnen
Genadeverkondiging
Zingen GKB Gez. 154:4 – Kom, vertrouw
Gebed
Kindmoment
Kinderen naar club
Bijbellezing Lucas 19:47 – 20:19
Zingen Ps. 118:8 – De steen, dien
Verkondiging over Lucas 20:9-19
Preek: Een gelijkenis over de dood van Jezus
Zingen GKB Gez. 90:1 – Ontsluit, o Heer voor U ons hart
Kinderen weer terug
Norm voor het leven
Zingen Ps. 86:4
Collecte
Voorbeden gebed
Zingen LB Gez. 381:1,2 Genadig Heer, die al mijn
Avondmaal
Formulier
Voor gebed zingen LB Gez. 381:3
Moment van overdenken
Zingen LB Gez. 381:4,5
Dankgebed
Zingen LB Gez. 381:6
Zegen
3x amen