Morgendienst | Student J. Hooiveld

09:30

3 maart 2019

Votum en groet
Zingen: Opwekking 277 Machtig God, sterke rots (2x)
Schuldbelijdenis: Zingen: Psalm 38: 3, 5
Gebed om vergeving
Genade verkondiging: Zingen Opwekking 642 Al mijn zonden
Lezen: Joh. 4: 5-30
Preek (ontmaskering en bevrijding)
Zingen: levensliederen psalm 32
Zingen van de wet: Gezang 176b
Collecte
Slotlied: Gezang 147 (maak muziek voor God de vader)
Zegen
3x Amen