Morgendienst | Ds. M. Veurink

09:30

24 februari 2019

Welkom
Zingen: Opwekking 407 (O Heer mijn God)
Stil gebed, votum en groet
Zingen: LB Psalm 97 : 1, 2 en 6 (Groot Koning is de Heer)
Gods wil voor ons leven
Zingen: LB Gezang 838 : 1, 2 en 3 (O grote God die liefde zijt)
Gebed
Kinderen gaan naar de kinderclub
Zingen: LB Gezang 314 : 1, 2 en 3 (Here Jezus, om uw woord)
Preek met lezing: Jona 3 (Thema: een waardeloze preek)
Zingen: Opwekking 569 (Regeer in mij)
Kinderen komen terug uit de kinderclub
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 162 : 1, 2, 3 en 4 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)
Zegen
3x Amen