Morgendienst | Zr. Hinke Pietersma

09:30

17 februari 2019

Welkom door de ouderling van dienst
LB 405 Heilig, heilig, heilig (orgel)
Stilgebed
Votum en groet
Opw. 489 Wij willen u ontmoeten
Opw. 785 Ik bouw op Jezus, anders niet
Het evangelie van Gods wet: II Korintiërs 3: 3-16
Opw. 488 Heer ik kom tot U (Frysk)
Opw. 461 Mijn Jezus, mijn redder
Gebed
Kindermoment ‘de namen van Jezus’
Schriftlezing 1. Exodus 33: 7-23 en 34: 5-10
Opw. 333 Heer U bent El Elohim
Schriftlezing 2. II Korintiërs 3: 7 t/m 4:6
Opw. 502 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Preek (Tekst: 2 Korintiërs 3:18 )
Opw. 559 Schijn met uw licht in mijn hart Heer
Kindermoment
Voorbeden
Collecte
LB Psalm 145:1,2 O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal (orgel)
Zegen
Amen door gemeente

  • Agenda