Morgendienst |Br. Chris Smits

09:30

10 februari 2019

Mededelingen
NLB 84a: Wat hou ik van uw huis
Stil gebed
Votum en groet
NLB 95: 1,2 en 3 (psalm 95) “Steek nu voor God de loftrompet”
Zaligspreking
NLB 25: 2, 6 (Psalm 25) “Heer ik hef van hart en handen”
Gebed
Kindermoment
Kinderen naar kinderdienst
Lezen: Numeri 20: 2- 13
Gezang 161: Heer U bent mijn Leven
Preek; Thema; Jezus de Rots
Opwekking kids 277: Machtig God, Sterke Rots
Kinderen komen terug
Opwekking 156: Jezus is de rots (youtube)
Voorbede en dankgebed
Mededelingen
Collecte
NLB 413: Grote God, wij loven U
Zegen
Amenlied