Morgendienst |Harmke Lagewaard

09:30

3 februari 2019

Welkom door ouderling van dienst
Welkom
Stil gebed
Votum & zegengroet
Gezang 73 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Gebed om toenadering
Opwekking 808 (Ik leef in U)
lezing van de wet
Kindermoment
Kinderlied (Wie, wat, waar)
Lezen: Matteüs 6: 19 – 34
Opwekking 180 (Bron van licht en leven)
Preek
Lied 429 (Wie maar de goede God…)
Dankgebed met voorbede
Opwekking 785 (Fundament)
Zegen
Gezang: 182 e